Vergunning dakkapel

Ook het zetten van een dakkapel is aan regels gebonden. U heeft een vergunning dakkapel in sommige gevallen zeker nodig.

Dit kunt u nakijken op de website: www.omgevingsloket.nl.

Mocht u een omgevingsvergunning nodig hebben kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Niet alleen voor een vergunning dakkapel maar ook voor een aanbouw o.i.d.

Onze werkzaamheden hierin bestaan uit:

 • Opname ter plaatse.
 • Nemen van foto’s ten behoeve van de aanvraag.
 • Contact met de gemeente betreffende de welstandscriteria en de indieningvereisten.
 • Maken van een schetsplantekening.
 • Indienen schetsplan, inclusief foto’s en formulieren t.b.v. de welstandsaanvraag.
 • Na goedkeuring welstand het maken van de bestek- en technische tekening.
 • Het maken van een constructieberekening t.b.v. de platdakbalklaag en de slapers.
 • Indienen van de complete omgevingsvergunningsaanvraag bij de gemeente.
 • Deze werkzaamheden kunnen per gemeente verschillen!

Bovenstaande is exclusief legeskosten van de gemeente en extra constructieberekeningen indien de gemeente deze eist.

Hieronder volgt in het kort de regelgeving conform WABO:

U mag vergunningvrij een dakkapel plaatsen als u voldoet aan onderstaande regels:

Plaatsing dakkapel achtergevel:

 • De dakkapel moet uitgevoerd zijn met een plat dak.
 • De totale hoogte van de dakkapel mag niet meer zijn dan 1,75 meter, buitenwerks gemeten.
 • Onderkant dakkapel moet beginnen tussen de 50 cm. en 1 meter vanuit de dakvoet.
 • Tussen de bovenkant van de dakkapel en de nok woonhuis moet minimaal 50 cm. overblijven (verticaal gemeten).
 • Links en rechts moet u minimaal 50 cm tot het hart van de bouwmuren (erfgrens) of zijkant dakvlak blijven.
 • De zijwangen (zijkanten dakkapel) moeten ondoorzichtig zijn. (geen glas)

 

Extra regels bij plaatsing dakkapel zijgevel:

 • De dakkapel mag niet naar de weg of openbaar groen gericht zijn.
 • De dakkapel moet minimaal 1 meter uit de voorgevellijn staan.
 • De dakkapel moet minimaal 50 cm uit de achterzijde dakvlak blijven.

 

Wij willen u er wel op wijzen dat elke dakkapel moet voldoen aan het bouwbesluit.

Als uw dakkapel op de voorgevel komt of op de zijgevel grenzend aan de weg of openbaar groen kunt u bij uw gemeente de loketcriteria opvragen. Hierin staat vermeld waar uw vergunning dakkapel aan moet voldoen zodat u hem mag aanvragen zonder dat de welstandscommissie hier naar hoeft te kijken/oordelen. Wijkt u hiervan af moet de dakkapel alsnog ter goedkeuring worden voorgelegd aan deze commissie en kunnen zij deze goed- of afkeuren. Bovenstaande procedure kan per gemeente afwijken. Laat u dus goed informeren bij uw gemeente. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

Indien u een dakkapel op de achtergevel wilt plaatsen en wijkt deze af van de vergunningvrije regels moet u alsnog een vergunning aanvragen en wordt uw plan ook ter goedkeuring voorgelegd aan de welstandscommissie. Welke criteria hiervoor gelden kunt u tevens opvragen bij uw gemeente.

Bovenstaande is niet altijd even gemakkelijk. Wij helpen u hier daarom graag bij.